ÖDÜLLER

  1. Uzman Araştırma Yarışması Klinik Dalda İkincilik Ödülü: Eksternal sistemlerle orta yüz distraksiyonunda yaylı ölçüm cihazlarının uygulanması. Tunçbilek G, Mavili ME, Vargel İ, Enacar A, Erk Y. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, 21 – 25 Eylül 2004, Ankara.
  2. Uzman Araştırma Yarışması Klinik Dalda Birincilik Ödülü: ALX’e bağlı otozomal resesif frontonazal displazi spektrumunun yeni genetik temelli sınıflaması ve cerrahi tedavi yaklaşımları.  Vargel İ, Tunçbilek G, Mavili ME, Balcı S, Alanay Y, Kayserili H, Uz E, Akarsu NA. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, 15 – 19 Eylül 2010, Trabzon.
Scroll to Top