1. Tunçbilek G. Çeviri  "Sendromik Kraniosinostozlar" Ed. Thorne CH. Grabb & Smith’s Plastic Surgery. 6th Ed. Çeviri editörü: Gültan S. s. 237 – 247, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2010.
  2. Tunçbilek G. "Dudak – Damak Yarıklarında Kalıtım ve Epidemiyoloji" Dudak ve Damak Yarıkları. Editörler: Erk Y. ve Özgür F. s.7-16, İşkur Matbaası, Ankara, 1999.
  3. Özgür F, Tunçbilek G. "Velofarengeal Yetmezlik Tanı ve Tedavi Yöntemleri" Dudak ve Damak Yarıkları. Editörler: Erk Y. ve Özgür F. s.237-261, İşkur Matbaası, Ankara, 1999.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Copyright © gokhantuncbilek.com. 2013 - 2016 · Tüm hakları saklıdır.