YURTİÇİ YAYINLAR

MAKALELER

1- Konaş E, Tunçbilek G, Mavili ME. Dudak damak yarıklarında yüz gelişimi, kraniofasial deformiteler ve tedavi modaliteleri. Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Dergisi  3 (1): 133 – 141, 2011.
2- Konaş E, Tunçbilek G, Yiğit Ş, Yurdakök M, Mavili ME. Pierre-Robin sekanslı yenidoğanda solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğünün distraksiyon osteogenezi ile aşılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi  54; 32 – 34, 2011.
3- Akcan CA, Kocadereli İ, Enacar A, Tunçbilek G, Vargel İ. Rijid eksternal distraksiyon sistemi ile orta yüz ilerletilmesi yapılan pfeiffers sendromlu bir olgu Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 33: 36-40, 2009.
4- Tunçbilek G. Kraniofasyal Cerrahinin  Temel  Prensipleri  Hacettepe Tıp Dergisi 40: 32 – 44, 2009.
5- Kaya D, Kocadereli İ, Keser Eİ, Doğar A, Tunçbilek G, Mavili E. Çift taraflı damak dudak yarığı olan erişkin bir hastanın segmental distraksiyon ile tedavisi. Ortho 2: 46 – 50, 2008.
6- Tunçbilek G, Mavili ME, Şafak T. Nadir görülen bifid burun deformitesi ve tedavisi: Olgu  sunumu. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg. 13 : 42 – 46, 2005.
7- Tunçbilek G, Karaaltın M, Sönmez E, Mavili M.E. Stabil Olmayan İzole Zigomatik Ark Kırıklarının Foley Katater ile Stabilizasyonu  Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg. 13: 207, 2005.
8- Tunçbilek G, Özgür F. Geriatrik Hastalarda Gerçekleştirilen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi İşlemlerinin İncelenmesi. Türk Geriatri Dergisi 7: 25, 2004.
9- Tunçbilek G, Özgür F, Balcı S. 1229 Yarık Dudak ve Damak Hastasında Görülen Ek Malformasyon ve Sendromlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 47:172,2004.
10- Karagöz T, Tunçbilek G, Çeliker A. Çocuklarda Transaksiller Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu. Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi  1: 154, 2003.
11- Tunçbilek G, Özgür F, Belgin E. Yarık damak onarımı yapılan hastalarda konuşmanın değerlendirilmesi. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg. 10: 73, 2002.
12- Erk Y, Tunçbilek G. Silikon meme protezleri. Hacettepe Tıp Dergisi 31: 214,2000. 
13- Tunçbilek G, Özgür F, Şafak T. Nipple – Areola  Reconstruction; Principle Methods, Benefits and Our Clinical Experience. Gynecol Obstet Reprod Med. 3: 383, 1997.
14- Tunçbilek G, Özgür F, Gürsu G. Endoskopik fetal cerrahinin güncelliği ve yara iyileşmesi üzerindeki etkileri. End.- Lap.ve Minimal İnvaziv Cerrahi 3: 215, 1996. 

KİTAP BÖLÜMLERİ

  1. Tunçbilek G. Çeviri  “Sendromik Kraniosinostozlar” Ed. Thorne CH. Grabb & Smith’s Plastic Surgery. 6th Ed. Çeviri editörü: Gültan S. s. 237 – 247, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2010.
  2. Tunçbilek G. “Dudak – Damak Yarıklarında Kalıtım ve Epidemiyoloji” Dudak ve Damak Yarıkları. Editörler: Erk Y. ve Özgür F. s.7-16, İşkur Matbaası, Ankara, 1999.
  3. Özgür F, Tunçbilek G. “Velofarengeal Yetmezlik Tanı ve Tedavi Yöntemleri” Dudak ve Damak Yarıkları. Editörler: Erk Y. ve Özgür F. s.237-261, İşkur Matbaası, Ankara, 1999.
Scroll to Top